Ilk

Adı Noa - Mənası və mənşəyi


Adın mənşəyi:

Qısa, İbranilər

Adın mənası:

İbrani dilində hərəkət etmək, hərəkət etmək, hərəkət etmək deməkdir. Noa Yapon dilində sevgi deməkdir. İncildə Nuh və bacıları Menaşşe qəbiləsinə aid idi. Atalarının ölümündə onlar varis olduqlarını iddia etdilər və qəbilələrinin adamlarına qalib gəldilər. Ad günü: heç bir qeyd tarixi məlum deyil. Niyə Nuhun, bibliya versiyası olan Nuhla 10 Niyə deyil?

Bir ad tapın

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • mən
 • J
 • K
 • The
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Üst adlar

Kral adları

Dünyada qadağan olunmuş adlar

Mövzular üzrə digər adlar>