Ilk

Ad Samantha - Mənası və mənşəyi


Adın mənşəyi:

Aramlılar

Adın mənası:

Aramaik samatha, "dinləyən, dinləyən".
Samantha Samuelin qadınlığı olardı. Müqəddəs Samantha səkkizinci əsrin Clonbroney monastırını quran İrlandiyalı abbess idi. Bu ad 1950-ci illərdən bəri böyük bir müvəffəqiyyət qazandı, xüsusən qəhrəmanın Samantha adlandırdığı sevimli sevgilim cadugəri. Fransada, 1980-ci illərdən yayıldı.
Samantha 18 dekabrda qeyd olunur.
Onun törəmələri: Mantha, Sam, Simantha, Symantha.

Bir ad tapın

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • mən
 • J
 • K
 • The
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Üst adlar

Kral adları

Dünyada qadağan olunmuş adlar

Mövzular üzrə digər adlar>