Hamiləlik

İncilin ilk adları: Eden


İbrani "eden", zövq və ləzzət. Eden Musanın nəvələrindən birinin adı idi. Bu ad, Yaradılışda Adəm və Həvvanın qovulacağı bağdan doğur. Qarışıq bir addır. Ad günü: 1 Noyabr Bütün Müqəddəslər Günündə.

İbrani "eden", zövq və ləzzət.
Eden Musanın nəvələrindən birinin adı idi. Bu ad, Yaradılışda Adəm və Həvvanın qovulacağı bağdan doğur. Qarışıq bir addır.
Ad günü: 1 Noyabr Bütün Müqəddəslər Günündə.

Adın ilk adı Eden haqqında daha çox məlumat