Hamiləlik

İncilin ilk adları: Salome


İbrani "şalom", sülh Salome həvarilərin anası Sankt Ceyms Böyük və Müjdəçi Yəhya Yəhya idi. Məsihin çarmıxa çəkilməsinin və dəfn olunmasının şahidi oldu. Ad günü: 22 oktyabr.

İbrani "şalom", sülh Salome həvarilərin anası Sankt Ceyms Böyük və Müjdəçi Yəhya Yəhya idi. Məsihin çarmıxa çəkilməsinin və dəfn olunmasının şahidi oldu.
Ad günü: 22 oktyabr.