Hamiləlik

Verilən qız adları: Lili-Jeanne


Verilən qız adları: Lili-Jeanne

Lili-Jeanne

Bir az müasir bir ad və bir retro: bəzən Lily-Jeanne və ya Lily-Jane, Anglo-Saxon şəklində yazılan bu gözəl birliyə xoş gələn əksinədir. İlk adı Lili, Latın sözünə əsaslanır Lilium zanbağı təyin edən və saflığı simvollaşdıran. Alman mənşəli Lili "şirin" və "nəcib" deməkdir. Jean'ın qadını, Jeanne İbrani dilindən gəlir Yohanan, "Allah bağışlasın".