Hamiləlik

Disney adları: Aurore


Disney adları: Aurore

Aurore (Yatmış Gözəllik)

Yaxşı fairies görünəcək beşiyi sizin şahzadə üçün gözəl bir ad! Aurore Latın dilindəndir aureus "qızıl" mənasını verir və 4 oktyabrda qeyd olunur.