Digər

Coraline yaz adları


Qadın adı. Coraline Coralie'yi azaldır. Bu yunan koreyasından, qızdan və yorğun dənizdən gəlir .. Coralie dənizdə anadan olub və ya zərgərlik edən mərcandan gələcək ... Əlaqəli müqəddəs, müqəddəs Dioscore, İsgəndəriyyə xristian şəhidi, müqəddəs Dioscore, 303-cü ildə öldü. Ad günü: 18 may. Onun törəmələri: Coralina, Coralyn (Amerika Birləşmiş Ştatları)

Coraline

  • Qadın adı.
  • Coraline Coralie'yi azaldır. Yunan dilindən gəlirkore, qız vəyorğun, dəniz. Coralie dənizdə anadan olub və ya kiminəsə zərgərlik etdiyi mərcandan ...
  • Əlaqədar müqəddəs 303-cü ildə vəfat etmiş İsgəndəriyyənin xristian şəhidi olan Müqəddəs Dioscorusdur.
  • Ad günü:18 May.
  • Onun törəmələri:Coralina, Coralyn (Amerika Birləşmiş Ştatları)