Digər

Samsonun ilk adları


Kişi ad. İbrani şimşon, az günəş deməkdir. Samson Müqəddəs Kitabda İsrailin ən böyük hakimlərindən biri kimi təqdim olunur. Dalilanın xəyanəti ilə öldü. Müqəddəs Samson, Brittany kilsəsinin yaradıcı yepiskoplarından biridir. 565-ci ildə vəfat etdi. Ad günü: 28 iyul.

Samson

  • Kişi ad.
  • İbraniSHIMSHONaz günəş deməkdir.
  • Samson Müqəddəs Kitabda İsrailin ən böyük hakimlərindən biri kimi təqdim olunur. Dalilanın xəyanəti ilə öldü.
  • Müqəddəs Samson, Brittany kilsəsinin yaradıcı yepiskoplarından biridir. 565-ci ildə öldü.
  • Ad günü:28 iyul.