Hamiləlik

Baharın ilk adları: Clement


Latın dilindən, mülayim, şirin ... baharın vaxtı kimi. Ad günü: 23 fevral.

Qəlbitəmiz

Latın dilindən clemens, mülayim, şirin ... baharın vaxtı kimi. Ad günü: 23 fevral.
Daha çox Clément