Hamiləlik

Baharın ilk adları: Florent


Çiçəkləmə və ya floreus deməkdir Latın çiçəkləri, bu ad gözəl günləri oyadır. Floriandan üstün idi ... amma niyə yenidən çiçək açmırsan? Ad günü: 4 iyul.

Florent

Latın dilindən Florens, çiçəklənmə deməkdir və ya floreus, çiçəklənmədə bu ad gözəl günləri oyadır. Floriandan üstün idi ... amma niyə yenidən çiçək açmırsan? Ad günü: 4 iyul.