Hamiləlik

Baharın ilk adları: Floris


Çiçəkləmə, çiçəkləmə ... burada Latın mənşəli bu şirin bahar adının mənası var. Bu, hər il bahar ilahəsi Flora şərəfinə Romalılar tərəfindən qeyd olunan çiçəkləri oyandıran Florentin bir törəməsidir. Ad günü: 4 iyul Florentlə.

Floris

Çiçəkləmə, çiçəkləmə ... burada Latın mənşəli bu şirin bahar adının mənası var. Bu, hər il bahar ilahəsi Flora şərəfinə Romalılar tərəfindən qeyd olunan çiçəkləri oyandıran Florentin bir törəməsidir. Ad günü: 4 iyul Florent ilə.

Daha çox Florisdə