Hamiləlik

Baharın ilk adları: Thalie


Yunan taliyasından bu şirin ad çiçəklənmə mənasını verir. Antik dövrdə, Thalia, Zevsin və bitkilərin çiçək açma gücünə aid olan tanrıça Mnemosynenin yaratdığı doqquz Musesdən biri idi.

Thalia

Yunan dilindən thalia, çiçəklənmə mənasını verən şirin ad. Antik dövrdə, Thalia, Zevsin və bitkilərin çiçək açma gücünə aid olan tanrıça Mnemosynenin yaratdığı doqquz Musesdən biri idi. Ad günü: 27 iyul.