Hamiləlik

Çiçək adları: Jacinthe


... bir qız üçün və ya bir oğlan üçün Hyacinthe, özünüzü yunan sümbüllərindən, sümbüllərdən olan bu adlara aldanmağa icazə verin. Onların partiyası: qızlar üçün 17 avqust və oğlanlar üçün 30 yanvar. qısqanc deyil!

Sünbülçiçəyi

... bir qız üçün və ya bir oğlan üçün Hyacinthe, özünüzü yunan dilindəki bu adlara aldanmağa qoyun Hyacinthos, sümbül. Onların partiyası: Qızlar üçün 17 avqust, oğlanlar üçün 30 yanvar. qısqanc deyil!