Hamiləlik

Zərif adlar: Julia


Zərif adlar: Julia

Julia

John Lennon tərəfindən anası Julia Stanley üçün yazılmış bu mahnı John Lennon(1968) sizi ilhamlandıra bilər ... Latın dilindən Julie'nin Anglo-Saxon forması oulos "bütövlükdə, təbii vəziyyətdə" mənasını verən bu ad şirindir və 8 apreldə qeyd olunur.