Hamiləlik

Zərif adlar: Martin


Zərif adlar: Martin

Martin

2001-ci ildə "Həyat xəttiniz çox yaraşıqlı, ürək xəttiniz məni qorxutmur ..." Böyük Sofi "Lucky charm" albomundakı Martin'i diqqət mərkəzinə qoyur və bu, ona şans gətirir! Körpənizlə ona bu ad verməklə eyni şeyi etmək sizə bağlıdır. Latın dilindən Martinůs, Mars, müharibə tanrısı, 11 Noyabrda qeyd olunur.