Ilk

Adı Simon - Mənası və mənşəyi


Adın mənşəyi:

Ağsaqqallar, Fransızlar, İbranilər

Adın mənası:

Şimon İbrani dilindən "Allah eşitdi." Simon, Məsihin özü tərəfindən ləqəb verilən Həvari Peterin əsl adı idi. Zealot ləqəbli başqa bir Simon, şəhid olduğu əziyyət çəkdiyi Farsı müjdələmək üçün getdi. Simon 28 oktyabrda qeyd olunur. Onun törəmələri: Simone, Simeon, Sim, Simmer.

Bir ad tapın

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • mən
 • J
 • K
 • The
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Üst adlar

Kral adları

Dünyada qadağan olunmuş adlar

Mövzular üzrə digər adlar>