Hamiləlik

Orta əsr adları: Amaury


Orta əsr adları: Amaury

Amaury

Alman amal, Visigoth padşahları Amali'nin ailəsinə müvəffəqiyyəti borclu olan kök qaranlıq və ric, güclü, bütün Visigoth adları kimi, Amaury xüsusilə Fransanın cənub ölkələrində geniş yayılmışdı. Visigoths kralı Amalarik və ya Amalarich (507-531) King Clovis'in qızlarından biri ilə evləndi.

Onun partiyası : 15 yanvar.

Onun törəmələri: Amory, Amery və Almaric.

Ad Amaury haqqında daha çox məlumat