Hamiləlik

Orta əsr adları: Bertille


Orta əsr adları: Bertille

Bertilin

İlk ad Bertille aşağıdakı terminlərdən irəli gəlir Berht "parlaq" və ya "təsvirli" mənasını verir til ustalıqla tərcümə olunur. Orta əsrlərdə ortaq bir ad idi ... o, bu gün qayıdır.

Ad günü: 6 Noyabr.

Onun törəmələri: Berthe, Berthille, Berthile, Bertile, Bertilia, Berteline.

Ad Bertille haqqında daha çox məlumat