Hamiləlik

Orta əsr adları: Ermeline


Orta əsr adları: Ermeline

Ermeline

Ermelinde adının müxtəlifliyi, Ermeline, Alman dilində "ehre" və "lind" mənalarından gəlir və "şərəf" və "şirin" olaraq meydana çıxır. Və bunun şirin bir ad olduğu doğrudur!

Ad günü: 29 oktyabr.

Onun törəməsi: Ermelinda.

Ad adı Ermeline haqqında daha çox məlumat