Hamiləlik

Tarixlə dolu adlar


Kral, mifoloji, biblical, orta əsrlər, sehrli və ya hətta ədəbi ... bəzi adların sizə xəbər verəcəyi çoxlu hekayələri var. Körpənizin adını xatırlamaq üçün fikirlər.

Kral adları

Mifoloji ilk adlar

Bibliya adları


Orta əsr adları


Nağıl adları


Sehrli adlar


Nağıllar ilk adlar


Ədəbi adlar


Qəhrəmanlarının adları

Vasitəmiz ad axtarır

Həm də oxuyun: ən yaxşı arabalar