Hamiləlik

Qiymətli adlar: Kəhrəba


Qiymətli adlar: Kəhrəba

Kəhrəba

Kəhrəba, kəhrəba və ya ambrin ... olduqca şahzadə adları. Kəhrəba, ambergris, ərköyünlüyünü ifadə edən ərəbcə "ambra" sözündən gəlir, ətirli maddələrdə müşk kimi qoxusu üçün istifadə olunur (yarı qiymətli daş olan sarı kəhrəbadan fərqli olaraq). 7 Dekabr qeyd etmək.

Ad adı Ambre haqqında daha çox məlumat