Hamiləlik

Qiymətli adlar: Beril


Qiymətli adlar: Beril

Sarı yaqut

Kiçik bir qız və ya bir oğlan üçün burada Sanskritdən "veruliya", bir daş daşının adı gəlir. İran lüğətində "beril" büllur deməkdir. 10 və ya 21 mart qeyd etmək.