Hamiləlik

Provencal adlar: Antoni


Provencal adlar: Antoni

Çox sevimli, Antoni! Antuananın sübut edilmiş forması, iki mənşəli, buna görə də iki məna ola bilər: Latın dilindən Antonius, "qiymətsiz" və ya yunanca Anthos "çiçək" demək istəyir. Lətifə üçün, Böyük Müqəddəs Anthony, 1720-ci ildə Marselə vəba gətirmiş gəmidir. Ancaq bu ad həqiqətən əsas olduğuna görə pis bir pislik görməyin.
Ad günü: 13 iyun.