Hamiləlik

Soyuq olmayan adlar: Athenais


Soyuq olmayan adlar: Athenais

Athenaïs

Gözəl bir kiçik döyüşçü! Afina Variantı, Zevsin qızı, müharibə ilahəsi (eyni zamanda sənət və elmlər, ailə, ürək və ağıl) bu adın köpəyi var. Ad günü: 1 iyul.