Ilk

Urielle mənası - mənşəyi və adları


Adın mənşəyi:

İbranilərə

Adın mənası:

İbrani uriyindən gələn qadın Uriel, "Allah mənim işığımdır".
Uriel, Əhdi-Ətiqdə tez-tez xatırlanan bibliya adıdır. Pravoslav Kilsəsinin yeddi əsas arxangellərindən biridir.
Onun törəməsi: Uriel.

Bir ad tapın

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • mən
 • J
 • K
 • The
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Üst adlar

Kral adları

Dünyada qadağan olunmuş adlar

Mövzular üzrə digər adlar>