Məişət

Atalar sözü


atalar sözü

“Xoşbəxtliyi yaymağın ən yaxşı yolu onu başqa bir insanla bölüşməkdir.