Videos

Əlim nə edir?


Toxucağınız onun qandallarına valeh olur. Oradadırlar, əl-ələ verərlər, əl-ələ verərlər! Budur, onu ovsunlayacaq bir az məşhur zarafat. Əl qıdıqda zəmanətli gülüş!

Nailiyyət: Oyanış və kəşflər
Montaj: Adeline Ruel
Nailiyyət: Rémi tərəfindən səsləndi