Oyunlar

Saat necedi, ser


Məqsəd: dişləmədən ilanın arxasına toxunmaq ... Asan deyil!

4 yaşından bir oyun

  • Kiçik bir oyunçu bir ağac və ya bir divara baxır, o, ilan.
  • Bu vaxt, digər oyunçular qışqırır: "İlan saat neçədir?" İlan cavab verir, məsələn: saat 2-dir və oyunçular iki addım irəliləyir ...
  • Hər an, ilan elan edə bilər: dişləmək vaxtı gəldi! Daha sonra ... ilan olan bir oyunçunu tutmalıdır.
  • Oyunçulardan biri dönməzdən əvvəl ilanın kürəyinə toxunsa, qazandı!