Sorğular

Uşağınıza hansı dəyəri çatdırmaq istəyirsiniz?


Dözümlülük, alicənablıq, cəsarət, özünə hörmət ... Əgər uşağınıza yalnız bir dəyər ötürə bilsəydiniz, bu nə olardı?

Uşağınıza keçməyin hansı dəyəri var?

DözümlülükGözellikTəşəkkürü Özünə hörmət

səs

<Nəticələr>