Videos

Tətil resepti: göyərti-kəkliklər


Tərəflər, fir formalı şişlər üçün asan və iqtisadi resept ideyası. Gözləri yandırmaq, sonra aperitif kimi zövq almaq.

Bütün tətil reseptlərimiz

Bizimfamily.com saytında daha çox video

Nailiyyət: Notrefamille
Montaj: Notrefamille
Nailiyyət: Notrefamille