Digər

Daha irəli getmək üçün bir kitab


Çirkli əllər almadan rəngləri öyrənmək üçün ixtiyarımızda gözəl kitablar da aça bilərik: rəngləri öyrənmək üçün rəsm kitabı, Paskal Estelon, Editions des grands personnes, 11,40 €. Daha çox məlumat burada.

Çirkli əllər almadan rəngləri öyrənmək üçün gözəl kitablarımızı da aça bilərik:
Paskal Estelonun rəngləri öyrənmək üçün rəsm kitabı, Editions des grands personnes, 11,40 €.
Daha çox məlumat burada.