Məişət

Bir baba, heç vaxt sevgi ilə dolu deyil!


Bir baba, heç vaxt sevgi ilə dolu deyil!