Məişət

Bir ata, şübhəsiz ki, səni (sevgini) nəql edir.


Bir ata, şübhəsiz ki, səni (sevgini) nəql edir.