Videos

Geri dönmüş uterus: hansı nəticələr?


Yetkinlik dövründə bəzi qadınların uterusu bir qədər geriyə əyilir, bu geri çəkilmiş bir uterusun olması deyilir. Hamiləliyin hansı nəticələri var? Utandırıcıdır? Ginekoloq Anne de Kervasdouenin cavabları.

Bizimfamily.com saytında daha çox video

Nailiyyət: Notrefamille
Montaj: Notrefamille
Nailiyyət: Notrefamille