Videos

Budur əlim


Saymağı öyrənən uşaq qafiyələri var! Ən azı 5-ə qədər, əlin barmaqlarında olduğu kimi! Barmaqların əyləncəli kiçik bir hekayəsini toxuduqda daha yaxşıdır. Rémi ilə musiqiyə gedək!

Nailiyyət: Oyanış və kəşflər
Montaj: Adeline Ruel
Nailiyyət: Rémi tərəfindən səsləndi


Video: Küçədə qalan: "Əlim-qolum qırılardı, bu dağılmışa gələndə" (Noyabr 2021).