Sorğular

Əgər razı olarsınız:


Sual 6. Əgər:

Əgər razı olarsınız:

Fiziki cəhətdən, ağıllıdır. Kitablara həvəslidir

səs

<Nəticələr>


Video: Hacı Ramil - Orucun duanın qəbul olmasının 6 şərti (Dekabr 2021).