İlk yardım

Xovlu (qəbulu)


Özofagusda tıxanarsa, çıxarılmalıdır. Çünki risk vacibdir: bir saatda mukozal ziyan var, səkkiz saatda perforasiyaya keçir.
Mədə səviyyəsində yerləşdirilib, bəzi həkimlər onu çıxarırlar, bəziləri isə yox.


Video: Şəki "Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı"dır Шеки "Столица Ремесла Азербайджана" (Oktyabr 2021).