Hamiləlik

Son qaydaların tarixi


Son qaydaların ortaya çıxdığı tarix (qanaxmanın ilk günü).
Bu tarix həftə amenore (AS) hesablamaq üçün başlanğıc nöqtəsidir.